Эмпати сургуулиудын

элсэлтын шалгалтад бэлтгэх сургалт.

  • IQ
  • Математик
  • Монгол хэл

Хугацаа: 80-100 цаг


ЭЕШ

ЭЕШ-ын асуулт даалгаварт асуугдаж болох бүх сэдвийг нэг бүрчлэн нарийн заадаг.

Хугацаа: 8 сарын турш 7 хоногт 5-6 цагаар хичээллэдэг.


SAT subject tests

Математик, физик, химийн хичээлийг англи хэл дээр мэргэжлийн багш нар заана.


9-10-11-р ангийнханд зориулсан сургалт

Суралцагч ЕБС дээр үзсэн сэдвүүдийг дахин давтаж үзэхээс гадна гүнзгийрүүлэн судалдаг.

Хугацаа: 8 сарын турш 7 хоногт 3-4 цагаар хичээллэдэг.

Суралцах хичээлүүд

Бидний амжилт

Бидний гаргасан амжилтын нэгээхэн хэсгээс…

ЭЕШ-д өндөр оноо авсан сурагчид
Анагаах ухааны их сургуульд тэнцсэн сурагчид
800 оноо авсан сурагчид

Суралцах чиглэлүүд